We zijn verhuisd

Onze hoofdzetel in Luik is verhuisd

Nieuw adres sinds 6 maart 2017: Avenue de l'Indépendance 83, 4020 Luik

Onze telefoon- en faxnummers blijven hetzelfde en ons kantoor in Brussel blijft op dezelfde

plaats. We delen deze nieuwe locatie met ABtech, een andere onderneming van de Joly.

groep.